שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00רצח כתוב היטברב חן גבעתייםהזמן
i11:00ג'וג'ו ראביטרב חן גבעתייםהזמן
i11:00בחורים רעים לתמידרב חן גבעתייםהזמן
i11:001917רב חן גבעתייםהזמן
i11:00ריצ'רד ג'ולרב חן גבעתייםהזמן
i11:00קצין ומרגלרב חן גבעתייםהזמן
i11:00נפילת אימפריית הכסףרב חן גבעתייםהזמן
i14:00רצח כתוב היטברב חן גבעתייםהזמן
i14:00ג'וג'ו ראביטרב חן גבעתייםהזמן
i14:00בחורים רעים לתמידרב חן גבעתייםהזמן
i14:001917רב חן גבעתייםהזמן
i14:00ריצ'רד ג'ולרב חן גבעתייםהזמן
i14:00קצין ומרגלרב חן גבעתייםהזמן
i14:00נפילת אימפריית הכסףרב חן גבעתייםהזמן
i16:40ריצ'רד ג'ולרב חן גבעתייםהזמן
i16:451917רב חן גבעתייםהזמן
i16:50בחורים רעים לתמידרב חן גבעתייםהזמן
i16:50נפילת אימפריית הכסףרב חן גבעתייםהזמן
i17:00מרגלים לא רגיליםמדובברב חן גבעתייםהזמן
i17:00בלאגן על ארבעמדובברב חן גבעתייםהזמן
i17:00ג'וג'ו ראביטרב חן גבעתייםהזמן
i19:10ריצ'רד ג'ולרב חן גבעתייםהזמן
i19:10קצין ומרגלרב חן גבעתייםהזמן
i19:20ג'ומנג'י: השלב הבארב חן גבעתייםהזמן
i19:20בחורים רעים לתמידרב חן גבעתייםהזמן
i19:201917רב חן גבעתייםהזמן
i19:30ג'וג'ו ראביטרב חן גבעתייםהזמן
i19:30שחקי אותה בוסיתרב חן גבעתייםהזמן
i21:50מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקררב חן גבעתייםהזמן
i21:50רצח כתוב היטברב חן גבעתייםהזמן
i21:50בחורים רעים לתמידרב חן גבעתייםהזמן
i21:501917רב חן גבעתייםהזמן
i21:50ריצ'רד ג'ולרב חן גבעתייםהזמן
i21:50שחקי אותה בוסיתרב חן גבעתייםהזמן
i21:50נפילת אימפריית הכסףרב חן גבעתייםהזמן
טוען...