שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00אליטה: מלאך קרברב חן גבעתייםהזמן
i11:00האשמיםרב חן גבעתייםהזמן
i11:00פרא אצילרב חן גבעתייםהזמן
i11:00הפרדרב חן גבעתייםהזמן
i11:00מרדף קררב חן גבעתייםהזמן
i11:00הספר הירוקרב חן גבעתייםהזמן
i11:00מה גברים רוציםרב חן גבעתייםהזמן
i13:00האשמיםרב חן גבעתייםהזמן
i14:00אליטה: מלאך קרברב חן גבעתייםהזמן
i14:00פרא אצילרב חן גבעתייםהזמן
i14:00הפרדרב חן גבעתייםהזמן
i14:00מרדף קררב חן גבעתייםהזמן
i14:00הספר הירוקרב חן גבעתייםהזמן
i14:00מה גברים רוציםרב חן גבעתייםהזמן
i15:00האשמיםרב חן גבעתייםהזמן
i16:50אליטה: מלאך קרב3Dרב חן גבעתייםהזמן
i16:50מרדף קררב חן גבעתייםהזמן
i16:50הספר הירוקרב חן גבעתייםהזמן
i16:50מה גברים רוציםרב חן גבעתייםהזמן
i17:00האשמיםרב חן גבעתייםהזמן
i17:00פרא אצילרב חן גבעתייםהזמן
i17:00הפרדרב חן גבעתייםהזמן
i19:15אליטה: מלאך קרברב חן גבעתייםהזמן
i19:20הספר הירוקרב חן גבעתייםהזמן
i19:20מה גברים רוציםרב חן גבעתייםהזמן
i19:30האשמיםרב חן גבעתייםהזמן
i19:30פרא אצילרב חן גבעתייםהזמן
i19:30הפרדרב חן גבעתייםהזמן
i21:50אליטה: מלאך קרברב חן גבעתייםהזמן
i21:50פרא אצילרב חן גבעתייםהזמן
i21:50הפרדרב חן גבעתייםהזמן
i21:50הבלתי רגילרב חן גבעתייםהזמן
i21:50הספר הירוקרב חן גבעתייםהזמן
i21:50מה גברים רוציםרב חן גבעתייםהזמן
טוען...