שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:40פורד נגד פרארירב חן גבעתייםהזמן
i16:40חיים שלירב חן גבעתייםהזמן
i16:45שליחות קטלנית: גורל אפלרב חן גבעתייםהזמן
i16:50מליפיסנט: אדונית הרשעמדובברב חן גבעתייםהזמן
i16:50המלאכיות של צ'ארלירב חן גבעתייםהזמן
i16:50המחשמליםרב חן גבעתייםהזמן
i17:00בשורות טובותרב חן גבעתייםהזמן
i18:50פורד נגד פרארירב חן גבעתייםהזמן
i19:00הקרב על מידויירב חן גבעתייםהזמן
i19:20ג'וקררב חן גבעתייםהזמן
i19:20המלאכיות של צ'ארלירב חן גבעתייםהזמן
i19:30המחשמליםרב חן גבעתייםהזמן
i19:30בשורות טובותרב חן גבעתייםהזמן
i19:40חיים שלירב חן גבעתייםהזמן
i21:50ג'וקררב חן גבעתייםהזמן
i21:50המלאכיות של צ'ארלירב חן גבעתייםהזמן
i21:50פורד נגד פרארירב חן גבעתייםהזמן
i21:50הסיפור של טראוטמןרב חן גבעתייםהזמן
i21:50מחילהרב חן גבעתייםהזמן
i21:50בשורות טובותרב חן גבעתייםהזמן
i21:50חיים שלירב חן גבעתייםהזמן
טוען...