שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i19:15אלאדיןרב חן קרית אונוהזמן
i19:20אנהרב חן קרית אונוהזמן
i19:30טעימה מהחייםרב חן קרית אונוהזמן
i19:30צעצוע של סיפור 4רב חן קרית אונוהזמן
i19:30משחק ילדיםרב חן קרית אונוהזמן
i21:50רוקטמןרב חן קרית אונוהזמן
i21:50צעצוע של סיפור 4רב חן קרית אונוהזמן
i21:50גברים בשחור: אינטרנשיונלרב חן קרית אונוהזמן
i21:50משחק ילדיםרב חן קרית אונוהזמן
i21:50אנהרב חן קרית אונוהזמן
טוען...