שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i17:40נפלאות החושיםיס פלנט אילוןהזמן
i17:45השכנים של ג'ונסיס פלנט אילוןהזמן
i17:45טרולים3Dיס פלנט אילוןהזמן
i17:45פסטורלה אמריקניתיס פלנט אילוןהזמן
i17:50ברידג'ט ג'ונס בייבייס פלנט אילוןהזמן
i18:50המעון של מיס פרגרין לילדים משוניםיס פלנט אילוןהזמן
i19:20התופתיס פלנט אילוןהזמן
i19:20ים של עציםיס פלנט אילוןהזמן
i19:30הבחורה על הרכבתיס פלנט אילוןהזמן
i19:30הלהקה האחרונה בלבנוןיס פלנט אילוןהזמן
i19:30השכנים של ג'ונסיס פלנט אילוןהזמן
i19:30חיים משוגעיםיס פלנט אילוןהזמן
i19:30ישמח חתנייס פלנט אילוןהזמן
i19:30לעבור את הקיריס פלנט אילוןהזמן
i19:30רואה החשבוןיס פלנט אילוןהזמן
i19:50ג'ק ריצ'ר אין דרך חזרהיס פלנט אילוןהזמן
i19:50נפלאות החושיםיס פלנט אילוןהזמן
i20:00מאסטר מיינדסיס פלנט אילוןהזמן
i20:00פסטורלה אמריקניתיס פלנט אילוןהזמן
i20:15ישמח חתנייס פלנט אילוןהזמן
i21:30המעון של מיס פרגרין לילדים משוניםיס פלנט אילוןהזמן
i21:30ים של עציםיס פלנט אילוןהזמן
i21:40ג'ק ריצ'ר אין דרך חזרהיס פלנט אילוןהזמן
i21:40הלהקה האחרונה בלבנוןיס פלנט אילוןהזמן
i21:40השכנים של ג'ונסיס פלנט אילוןהזמן
i21:45לעבור את הקיריס פלנט אילוןהזמן
i21:50אסון בלב יםיס פלנט אילוןהזמן
i22:00התופתיס פלנט אילוןהזמן
i22:00חיים משוגעיםיס פלנט אילוןהזמן
i22:00נפלאות החושיםיס פלנט אילוןהזמן
i22:10רואה החשבוןיס פלנט אילוןהזמן
i22:15הבחורה על הרכבתיס פלנט אילוןהזמן
i22:15היאיס פלנט אילוןהזמן
i22:15ישמח חתנייס פלנט אילוןהזמן
i22:15פסטורלה אמריקניתיס פלנט אילוןהזמן
i23:50הלהקה האחרונה בלבנוןיס פלנט אילוןהזמן
i23:50השכנים של ג'ונסיס פלנט אילוןהזמן
i23:50ים של עציםיס פלנט אילוןהזמן
i00:10אסון בלב יםיס פלנט אילוןהזמן
i00:10ג'ק ריצ'ר אין דרך חזרהיס פלנט אילוןהזמן
i00:10היאיס פלנט אילוןהזמן
i00:10המעון של מיס פרגרין לילדים משוניםיס פלנט אילוןהזמן
i00:10לעבור את הקיריס פלנט אילוןהזמן
i00:15ישמח חתנייס פלנט אילוןהזמן
i00:30הלהקה האחרונה בלבנוןיס פלנט אילוןהזמן
i00:30המכונאי 2: התחייהיס פלנט אילוןהזמן
i00:30התופתיס פלנט אילוןהזמן
i00:40הבחורה על הרכבתיס פלנט אילוןהזמן
i00:45רואה החשבוןיס פלנט אילוןהזמן
i00:50מאסטר מיינדסיס פלנט אילוןהזמן
טוען...