שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:10הטנוריס פלנט אילוןהזמן
i14:30כולם אוהבים את הקופרסיס פלנט אילוןהזמן
i14:30משחקי הרעב עורבני חקיין הסיוםיס פלנט אילוןהזמן
i14:40הסוד שבעינייםיס פלנט אילוןהזמן
i14:45המתמחהיס פלנט אילוןהזמן
i14:45משחקי הרעב עורבני חקיין הסיום3Dיס פלנט אילוןהזמן
i14:50גשר המרגליםיס פלנט אילוןהזמן
i15:00ספקטריס פלנט אילוןהזמן
i15:10הדינוזאור הטוביס פלנט אילוןהזמן
i15:20מפלצת של מלון 2יס פלנט אילוןהזמן
i15:30גשר המרגליםיס פלנט אילוןהזמן
i15:45הדינוזאור הטוב3Dיס פלנט אילוןהזמן
i15:45להתאהב בביאטריסיס פלנט אילוןהזמן
i15:50ליד היםיס פלנט אילוןהזמן
i16:00ספקטריס פלנט אילוןהזמן
i16:40הטנוריס פלנט אילוןהזמן
i16:50הדינוזאור הטוביס פלנט אילוןהזמן
i17:00הסוד שבעינייםיס פלנט אילוןהזמן
i17:15הדינוזאור הטוביס פלנט אילוןהזמן
i17:15המתמחהיס פלנט אילוןהזמן
i17:15משחקי הרעב עורבני חקיין הסיוםיס פלנט אילוןהזמן
i17:20מפלצת של מלון 2יס פלנט אילוןהזמן
i17:30הדינוזאור הטוב3Dיס פלנט אילוןהזמן
i17:40שעה של שקטיס פלנט אילוןהזמן
i17:45גשר המרגליםיס פלנט אילוןהזמן
i18:00ספקטריס פלנט אילוןהזמן
i18:15משחקי הרעב עורבני חקיין הסיום3Dיס פלנט אילוןהזמן
i18:30ליד היםיס פלנט אילוןהזמן
i18:40גשר המרגליםיס פלנט אילוןהזמן
i19:00הדינוזאור הטוביס פלנט אילוןהזמן
i19:00ספקטריס פלנט אילוןהזמן
i19:10הטנוריס פלנט אילוןהזמן
i19:15משחק באשיס פלנט אילוןהזמן
i19:15משחקי הרעב עורבני חקיין הסיוםיס פלנט אילוןהזמן
i19:20הסוד שבעינייםיס פלנט אילוןהזמן
i19:30להתאהב בביאטריסיס פלנט אילוןהזמן
i19:40המתמחהיס פלנט אילוןהזמן
i19:40סטיב ג'ובסיס פלנט אילוןהזמן
i20:00משחקי הרעב עורבני חקיין הסיוםיס פלנט אילוןהזמן
i20:30גשר המרגליםיס פלנט אילוןהזמן
i21:00משחקי הרעב עורבני חקיין הסיום3Dיס פלנט אילוןהזמן
i21:00ספקטריס פלנט אילוןהזמן
i21:15הדינוזאור הטוביס פלנט אילוןהזמן
i21:15ליד היםיס פלנט אילוןהזמן
i21:30גשר המרגליםיס פלנט אילוןהזמן
i21:30משחק באשיס פלנט אילוןהזמן
i21:30שעה של שקטיס פלנט אילוןהזמן
i21:45הסוד שבעינייםיס פלנט אילוןהזמן
i21:45להציל את מארק וואטנייס פלנט אילוןהזמן
i22:00משחקי הרעב עורבני חקיין הסיוםיס פלנט אילוןהזמן
i22:00ספקטריס פלנט אילוןהזמן
טוען...