שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i18:30גברים בשחור: אינטרנשיונלVIPיס פלנט חיפההזמן
i19:00נוכלות עם סגנוןיס פלנט חיפההזמן
i19:00גודזילה 2 מלך המפלצותיס פלנט חיפההזמן
i19:00רוקטמןיס פלנט חיפההזמן
i19:00אלאדיןיס פלנט חיפההזמן
i19:00מה הסיכוייס פלנט חיפההזמן
i19:10משפטו של טד בנדייס פלנט חיפההזמן
i19:20גברים בשחור: אינטרנשיונליס פלנט חיפההזמן
i19:30אישה עובדתיס פלנט חיפההזמן
i19:30צעצוע של סיפור 4מדובביס פלנט חיפההזמן
i19:30משחק ילדיםיס פלנט חיפההזמן
i19:30השמן והרזהיס פלנט חיפההזמן
i19:35ג'ון וויק 3יס פלנט חיפההזמן
i19:40אלאדיןVIPיס פלנט חיפההזמן
i19:45צעצוע של סיפור 4יס פלנט חיפההזמן
i19:45משחק ילדים4DXיס פלנט חיפההזמן
i19:45תל אביב על האשיס פלנט חיפההזמן
i19:50X-מן הפניקס האפלהיס פלנט חיפההזמן
i19:50זה בידיים שלךיס פלנט חיפההזמן
i20:00אנהיס פלנט חיפההזמן
i20:10טעימה מהחייםיס פלנט חיפההזמן
i20:10צעצוע של סיפור 4VIPיס פלנט חיפההזמן
i20:40אנהVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:10נוכלות עם סגנוןיס פלנט חיפההזמן
i21:10גברים בשחור: אינטרנשיונלVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:30רוקטמןיס פלנט חיפההזמן
i21:30משחק ילדיםיס פלנט חיפההזמן
i21:30מסיבה סוףיס פלנט חיפההזמן
i21:40אישה עובדתיס פלנט חיפההזמן
i21:40אלאדיןיס פלנט חיפההזמן
i21:40משפטו של טד בנדייס פלנט חיפההזמן
i21:45ברייטברןיס פלנט חיפההזמן
i21:45גברים בשחור: אינטרנשיונליס פלנט חיפההזמן
i21:45משחק ילדים4DXיס פלנט חיפההזמן
i21:45השמן והרזהיס פלנט חיפההזמן
i21:50צעצוע של סיפור 4יס פלנט חיפההזמן
i21:50אנהיס פלנט חיפההזמן
i22:00אול איןיס פלנט חיפההזמן
i22:00מקוללתיס פלנט חיפההזמן
i22:10טעימה מהחייםיס פלנט חיפההזמן
i22:15אחרי שיס פלנט חיפההזמן
i22:20ג'ון וויק 3יס פלנט חיפההזמן
i22:20משחק ילדיםVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:30גודזילה 2 מלך המפלצותיס פלנט חיפההזמן
i22:30אלאדיןVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:15מה הסיכוייס פלנט חיפההזמן
i23:15אנהVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:30משחק ילדיםיס פלנט חיפההזמן
i23:40גברים בשחור: אינטרנשיונלVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:45אישה עובדתיס פלנט חיפההזמן
i23:45ברייטברןיס פלנט חיפההזמן
טוען...