שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i19:00גברים בשחור: אינטרנשיונליס פלנט ירושליםהזמן
i19:10ג'ון וויק 3יס פלנט ירושליםהזמן
i19:15אלאדיןיס פלנט ירושליםהזמן
i19:20רוקטמןיס פלנט ירושליםהזמן
i19:20X-מן הפניקס האפלהיס פלנט ירושליםהזמן
i19:30זה בידיים שלךיס פלנט ירושליםהזמן
i19:30צעצוע של סיפור 4יס פלנט ירושליםהזמן
i19:30גברים בשחור: אינטרנשיונל3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:45אישה עובדתיס פלנט ירושליםהזמן
i19:45משחק ילדים4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:45משחק ילדיםיס פלנט ירושליםהזמן
i19:45אנהיס פלנט ירושליםהזמן
i19:50נוכלות עם סגנוןיס פלנט ירושליםהזמן
i19:50צעצוע של סיפור 4מדובביס פלנט ירושליםהזמן
i20:00טעימה מהחייםיס פלנט ירושליםהזמן
i21:20גברים בשחור: אינטרנשיונליס פלנט ירושליםהזמן
i21:20תל אביב על האשיס פלנט ירושליםהזמן
i21:40אול איןיס פלנט ירושליםהזמן
i21:40צעצוע של סיפור 4יס פלנט ירושליםהזמן
i21:45מלחמה פרטיתיס פלנט ירושליםהזמן
i21:45ג'ון וויק 3יס פלנט ירושליםהזמן
i21:50אישה עובדתיס פלנט ירושליםהזמן
i21:50רוקטמןיס פלנט ירושליםהזמן
i21:50אלאדיןיס פלנט ירושליםהזמן
i22:00טעימה מהחייםיס פלנט ירושליםהזמן
i22:00גברים בשחור: אינטרנשיונל3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i22:00משחק ילדים4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i22:00משחק ילדיםיס פלנט ירושליםהזמן
i22:00מסיבה סוףיס פלנט ירושליםהזמן
i22:00אנהיס פלנט ירושליםהזמן
i22:30אלאדיןיס פלנט ירושליםהזמן
i23:30אחרי שיס פלנט ירושליםהזמן
i23:45אול איןיס פלנט ירושליםהזמן
i23:45גברים בשחור: אינטרנשיונליס פלנט ירושליםהזמן
i23:50צעצוע של סיפור 4יס פלנט ירושליםהזמן
i00:00אישה עובדתיס פלנט ירושליםהזמן
i00:00מלחמה פרטיתיס פלנט ירושליםהזמן
i00:00משחק ילדים4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i00:05טעימה מהחייםיס פלנט ירושליםהזמן
i00:10משחק ילדיםיס פלנט ירושליםהזמן
i00:10מסיבה סוףיס פלנט ירושליםהזמן
i00:20רוקטמןיס פלנט ירושליםהזמן
i00:20גברים בשחור: אינטרנשיונל3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i00:20ג'ון וויק 3יס פלנט ירושליםהזמן
i00:30אלאדיןיס פלנט ירושליםהזמן
i00:30אנהיס פלנט ירושליםהזמן
טוען...