שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00דמבויס פלנט ירושליםהזמן
i11:00פלא של פארקמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i11:00רקסי המלךמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i11:00אהבה בשלייקסיס פלנט ירושליםהזמן
i11:00סרט לגו 2מדובביס פלנט ירושליםהזמן
i11:00שהאזאםיס פלנט ירושליםהזמן
i11:10הדרקון הראשון שלי 3: העולם הנסתרמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i11:10מיסטר לינקמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i11:10משימה חתולית בהחלטיס פלנט ירושליםהזמן
i11:20המועדפתיס פלנט ירושליםהזמן
i11:30הספר הירוקיס פלנט ירושליםהזמן
i11:40דמבומדובביס פלנט ירושליםהזמן
i11:50הבטחה עם שחריס פלנט ירושליםהזמן
i12:00סרט לגו 24DXיס פלנט ירושליםהזמן
i12:15בוסית בקטנהיס פלנט ירושליםהזמן
i12:30שהאזאם3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i13:00פלא של פארקמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i13:00רקסי המלךמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i13:10אהבה בשלייקסיס פלנט ירושליםהזמן
i13:10משימה חתולית בהחלטיס פלנט ירושליםהזמן
i13:15סרט לגו 2מדובביס פלנט ירושליםהזמן
i13:15מיסטר לינקמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i13:20הדרקון הראשון שלי 3: העולם הנסתרמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i13:30דמבויס פלנט ירושליםהזמן
i13:50סרט לגו 2יס פלנט ירושליםהזמן
i13:50בוקר טוב ילדיס פלנט ירושליםהזמן
i14:00דמבומדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:10הספר הירוקיס פלנט ירושליםהזמן
i14:20סרט לגו 24DXיס פלנט ירושליםהזמן
i14:30לשחות או לא להיותיס פלנט ירושליםהזמן
i14:40בוסית בקטנהיס פלנט ירושליםהזמן
i15:00פלא של פארקמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:00רקסי המלךמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:00משימה חתולית בהחלטיס פלנט ירושליםהזמן
i15:15אהבה בשלייקסיס פלנט ירושליםהזמן
i15:15מיסטר לינקמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:20מקוללתIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i15:30הדרקון הראשון שלי 3: העולם הנסתרמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:30סרט לגו 2מדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:40אחרי שיס פלנט ירושליםהזמן
i15:50כולם יודעיםיס פלנט ירושליםהזמן
i16:10גלוריה בליס פלנט ירושליםהזמן
i16:20דמבומדובביס פלנט ירושליםהזמן
i17:00רקסי המלךמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i17:00מקוללת4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i17:00לשחות או לא להיותיס פלנט ירושליםהזמן
i17:00משימה חתולית בהחלטיס פלנט ירושליםהזמן
i17:10אהבה בשלייקסיס פלנט ירושליםהזמן
i17:10מיסטר לינקמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i17:20סרט לגו 2מדובביס פלנט ירושליםהזמן
i17:20מקוללתיס פלנט ירושליםהזמן
טוען...