שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:00לשבור את הקסם-מלכת השלגמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:00הדרקון הראשון שלי 3מדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00לשבור את הקסם-מלכת השלגמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00רקסי המלךמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00מפרץ ההרפתקאות: גורי העלמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i14:00סרט לגו 2מדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i14:00דמבומדובביס פלנט חיפההזמן
i14:00סרט לגו 2מדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:10דמבומדובביס פלנט באר שבעהזמן
i14:15דמבומדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i14:15הדרקון הראשון שלי 3: העולם הנסתרמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i14:30רקסי המלךמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:30ווילי מהיר וחייכנימדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:30מיסטר לינקמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:30ווילי מהיר וחייכנימדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:40לשבור את הקסם - מלכת השלגמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i14:50לשבור את הקסם-מלכת השלגמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:50מיסטר לינקמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:50לשבור את הקסם - מלכת השלגמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:55פלא של פארקמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i15:00סרט לגו 2מדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:00רקסי המלךמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:00לשבור את הקסם - מלכת השלגמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:00משימה חתולית בהחלטמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:00רקסי המלךמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:00מיסטר לינקמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:00רקסי המלךמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:05פלא של פארקמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:10לשבור את הקסם - מלכת השלגמדובביס פלנט אילוןהזמן
i15:10רקסי המלךמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:10סרט לגו 2מדובביס פלנט חיפההזמן
i15:10מיסטר לינקמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:10לשבור את הקסם - מלכת השלגמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:10מיסטר לינקמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:15ווילי: מהיר וחייכנימדובביס פלנט אילוןהזמן
i15:15ווילי: מהיר וחייכנימדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i15:15לשבור את הקסם - מלכת השלגמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:15ווילי: מהיר וחייכנימדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:15פלא של פארקמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:20דמבומדובביס פלנט אילוןהזמן
i15:20ווילי: מהיר וחייכנימדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:20פלא של פארקמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:20ווילי: מהיר וחייכנימדובביס פלנט חיפההזמן
i15:20פלא של פארקמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:30סרט לגו 2מדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:30סרט לגו 2מדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i15:30ווילי: מהיר וחייכנימדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:30סרט לגו 2מדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:40מיסטר לינקמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:40דמבומדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:45הדרקון הראשון שלי 3: העולם הנסתרמדובביס פלנט באר שבעהזמן
טוען...