שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:40מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:40מפלצות בשלגמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:40הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i14:45מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:50הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:50הבית עם השעון המסתורימדובביס פלנט אילוןהזמן
i14:50הנסיכה הגנובהמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:00ג'ים ונהג הקטרמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i15:00החברים הסודיים של לואימדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:00הנסיכה הגנובהמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:00מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:00מפלצות בשלגמדובברב חן גבעתייםהזמן
i15:00מפלצות בשלגמדובברב חן שבעת הכוכביםהזמן
i15:05מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:10ג'ים ונהג הקטרמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:10הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:10מפלצות בשלגמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:10מפלצת של מלון 3: יוצאים לחופשהמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:10פלואי גיבור קטן גדולמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i15:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובביס פלנט אילוןהזמן
i15:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i15:10מפלצות בשלגמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i15:10מפלצת של מלון 3: יוצאים לחופשהמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:10מפלצות בשלגמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובברב חן גבעתייםהזמן
i15:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i15:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובברב חן מודיעיןהזמן
i15:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובברב חן שבעת הכוכביםהזמן
i15:15מפלצות בשלגמדובביס פלנט אילוןהזמן
i15:15הנסיכה הגנובהמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:20הבית עם השעון המסתורימדובבפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i15:30הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i15:30מפלצות בשלגמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:30הבית עם השעון המסתורימדובביס פלנט חיפההזמן
i15:45אבא אווזהמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i16:00מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:00מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i16:00מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i16:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:20מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i16:30בלגן בממלכהמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i16:30מפלצות בשלגמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:30פלואי גיבור קטן גדולמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:30הנסיכה הגנובהמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i16:30מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i16:45ג'ים ונהג הקטרמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:45מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:45מפלצות בשלגמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i16:50משפחת סופר על 2מדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
טוען...