שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i13:15הנסיכה ושבעת הגמדיםמדובביס פלנט אילוןהזמן
i13:40מרגלים לא רגיליםמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i14:00לשבור את הקרח 2מדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:00הנסיכה ושבעת הגמדיםמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i14:10מרגלים לא רגיליםמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:15מיה והאריה הלבןמדובבסינמה סיטי באר שבעהזמן
i14:20לשבור את הקרח 2מדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:40הנסיכה ושבעת הגמדיםמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i14:40מיה והאריה הלבןמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i14:45קסם של מפלצתמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i14:45קסם של מפלצתמדובביס פלנט חיפההזמן
i14:50לשבור את הקרח 2מדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:50בלאגן על ארבעמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:50בלאגן על ארבעמדובביס פלנט אילוןהזמן
i14:50מרגלים לא רגיליםמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i14:55בלאגן על ארבעמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i15:00מיה והאריה הלבןמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:00מיה והאריה הלבןמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i15:00לשבור את הקרח 2מדובביס פלנט אילוןהזמן
i15:00בלאגן על ארבעמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:00בלאגן על ארבעמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i15:00בלאגן על ארבעמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:00מרגלים לא רגיליםמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:00בלאגן על ארבעמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:00הנסיכה ושבעת הגמדיםמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:00בלאגן על ארבעמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:00רמי ילד של אף אחדמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:15מרגלים לא רגיליםמדובביס פלנט אילוןהזמן
i15:15מיה והאריה הלבןמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:20מרגלים לא רגיליםמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:30מיה והאריה הלבןמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i15:40בלאגן על ארבעמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i15:45לשבור את הקרח 2מדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i16:00בלאגן על ארבעמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:00הנסיכה ושבעת הגמדיםמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:15לשבור את הקרח 2מדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i16:20מיה והאריה הלבןמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:20מרגלים לא רגיליםמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i16:20לשבור את הקרח 2מדובביס פלנט ירושליםהזמן
i16:30בלאגן על ארבעמדובבלב תל אביבהזמן
i16:40לשבור את הקרח 2מדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i16:40מרגלים לא רגיליםמדובביס פלנט חיפההזמן
i16:45לשבור את הקרח 2מדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:45מיה והאריה הלבןמדובבסינמה סיטי באר שבעהזמן
i16:45מיה והאריה הלבןמדובביס פלנט אילוןהזמן
i16:45בלאגן על ארבעמדובביס פלנט אילוןהזמן
i16:50הנסיכה ושבעת הגמדיםמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i16:50לשבור את הקרח 2מדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:50מיה והאריה הלבןמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:50מיה והאריה הלבןמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i16:55בלאגן על ארבעמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
טוען...