שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:00דורה והעיר האבודהמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשעמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00משפחת אדמסמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00שון כבשון: עף על החללמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00אסטריקס ושיקוי הקסמיםמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00שון כבשון: עף על החללמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00שון כבשון: עף על החללמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשעמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i14:00אנגרי בירדס הסרט 2מדובביס פלנט חיפההזמן
i14:00נורם בעיר הגדולה 3מדובביס פלנט חיפההזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשעמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:00קסם של מפלצתמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשעמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i14:10אסטריקס ושיקוי הקסמיםמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:10מליפיסנט: אדונית הרשעמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:10קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i14:10מליפיסנט: אדונית הרשעמדובביס פלנט אילוןהזמן
i14:10קסם של מפלצתמדובביס פלנט אילוןהזמן
i14:10משפחת אדמסמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i14:10קסם של מפלצתמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i14:10מליפיסנט: אדונית הרשעמדובביס פלנט חיפההזמן
i14:10קסם של מפלצתמדובביס פלנט חיפההזמן
i14:10הסוד של לילימדובביס פלנט חיפההזמן
i14:15משפחת אדמסמדובביס פלנט אילוןהזמן
i14:15מליפיסנט: אדונית הרשעמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:20מליפיסנט: אדונית הרשעמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:20משפחת אדמסמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:20נורם בעיר הגדולה 3מדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:20משפחת אדמסמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:20קסם של מפלצתמדובביס פלנט חיפההזמן
i14:20אסטריקס ושיקוי הקסמיםמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i14:30משפחת אדמסמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:35אסטריקס ושיקוי הקסמיםמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:40קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:40אנגרי בירדס הסרט 2מדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:50נורם בעיר הגדולה 3מדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:50קסם של מפלצתמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i14:50נורם בעיר הגדולה 3מדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:00קסם של מפלצתמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:00אסטריקס ושיקוי הקסמיםמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:10קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i15:10שון כבשון: עף על החללמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:15קסם של מפלצתמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i15:20משפחת אדמסמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:20משפחת אדמסמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i15:30מליפיסנט: אדונית הרשעמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i16:00מליפיסנט: אדונית הרשעמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i16:00משפחת אדמסמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i16:10קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
טוען...