שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:00הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:00החברים הסודיים של לואימדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:00הנסיכה הגנובהמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:00מפלצות בשלגמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:00נגנב על הזנבמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:00פלואי גיבור קטן גדולמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:00תופסת מפלצותמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:00הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:00הנסיכה הגנובהמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:00מפלצות בשלגמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:00מפלצת של מלון 3: יוצאים לחופשהמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:00נגנב על הזנבמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:00בלגן בממלכהמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i10:00הנסיכה הגנובהמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i10:00מפלצות בשלגמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i10:00מפלצת של מלון 3: יוצאים לחופשהמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i10:00נגנב על הזנבמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i10:00פלואי גיבור קטן גדולמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i10:00אבא אווזהמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i10:00החברים הסודיים של לואימדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i10:00הנסיכה הגנובהמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i10:00מפלצת של מלון 3: יוצאים לחופשהמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i10:00נגנב על הזנבמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i10:00פלואי גיבור קטן גדולמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i10:00הנסיכה הגנובהמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i10:10אבא אווזהמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:10מפלצת של מלון 3: יוצאים לחופשהמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:10בלגן בממלכהמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i10:10נגנב על הזנבמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i10:10פלואי גיבור קטן גדולמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i10:10תופסת מפלצותמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i10:15מפלצות בשלגמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i10:20נורם בעיר הגדולה 2מדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:20מפלצות בשלגמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i10:30אבא אווזהמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:30בלגן בממלכהמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:30מילה של כלבמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:30נורם בעיר הגדולה 2מדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:30פלואי גיבור קטן גדולמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:30משפחת סופר על 2מדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i10:30מפלצת של מלון 3: יוצאים לחופשהמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i10:40משפחת סופר על 2מדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:40הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:40אבא אווזהמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i10:50הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i10:50בלגן במללכהמדובבפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i11:00פלואי גיבור קטן גדולמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i11:00משפחת סופר על 2מדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i11:00הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i11:00מפלצות בשלגמדובביס פלנט אילוןהזמן
i11:00מילה של כלבמדובביס פלנט אילוןהזמן
טוען...