שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i15:00ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА3Dגלובוס מקס חיפההזמן
i15:10חיות הפלא: הפשעים של גרינדלוולד3Dסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:40מפצח האגוזים וארבע הממלכות3Dגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i15:45חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i15:50חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i15:50חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i16:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i16:20חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i16:20חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i16:20חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dיס פלנט חיפההזמן
i16:20חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i16:20חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i16:30חיות הפלא: הפשעים של גרינדלוולד3Dסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dיס פלנט אילוןהזמן
i16:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dרב חן גבעתייםהזמן
i16:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dרב חן מודיעיןהזמן
i16:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dרב חן קרית אונוהזמן
i16:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dרב חן שבעת הכוכביםהזמן
i16:50ונום3Dיס פלנט באר שבעהזמן
i17:10מפצח האגוזים וארבע הממלכות3Dיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i17:40מפצח האגוזים וארבע הממלכות3Dיס פלנט חיפההזמן
i17:40מפצח האגוזים וארבע הממלכות3Dיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:50מפצח האגוזים וארבע הממלכות3Dיס פלנט ירושליםהזמן
i18:00חיות הפלא: הפשעים של גרינדלוולד3Dסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dיס פלנט באר שבעהזמן
i18:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dיס פלנט ירושליםהזמן
i18:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3Dיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:00ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА3Dגלובוס מקס קריוןהזמן
i18:00ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА3Dגלובוס מקס חיפההזמן
i18:00ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА3Dגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i18:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i18:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i18:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:45חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i19:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i19:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:20חיות הפלא: הפשעים של גרינדלוולד3Dסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:00חיות הפלא: הפשעים של גרינדלוולד3Dגלובוס מקס קריוןהזמן
i21:15חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i21:15חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:15חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i21:40חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i21:40חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:45חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i00:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i00:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:10חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i00:20חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
טוען...