שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i14:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט חיפההזמן
i14:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i14:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i16:30המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i16:30המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט חיפההזמן
i16:30המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i16:30המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i19:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט חיפההזמן
i19:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i21:30המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט חיפההזמן
i21:30המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:30המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i00:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט חיפההזמן
i00:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i00:00המטרה: שומר הראש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...