שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:00סוניק - הסרט4DXמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i14:00סוניק - הסרט4DXמדובביס פלנט חיפההזמן
i14:00סוניק - הסרט4DXמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:00סוניק - הסרט4DXמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i16:15סוניק - הסרט4DXמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i16:15סוניק - הסרט4DXמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i16:30סוניק - הסרט4DXמדובביס פלנט חיפההזמן
i16:30סוניק - הסרט4DXמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i18:30ציפורי הטרף4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i18:30ציפורי הטרף4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:00ציפורי הטרף4DXיס פלנט חיפההזמן
i19:00ציפורי הטרף4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00ציפורי הטרף4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i21:00ציפורי הטרף4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:30ציפורי הטרף4DXיס פלנט חיפההזמן
i21:30ציפורי הטרף4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...