שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i15:30קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:40קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i15:45קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט חיפההזמן
i15:45קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i18:30קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i18:40קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט חיפההזמן
i18:40קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:40קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:30קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט חיפההזמן
i21:30קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:30קינגסמן: מעגל הזהב4DXיס פלנט באר שבעהזמן
טוען...