שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i18:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i18:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i18:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:45חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i21:15חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i21:15חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:15חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i00:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i00:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i00:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:10חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד3D4DXיס פלנט חיפההזמן
טוען...