שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:00בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט חיפההזמן
i15:00בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i15:00בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:30בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i16:30בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט חיפההזמן
i17:30בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i17:30בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:15בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:00בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט חיפההזמן
i20:00בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i20:00בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:30בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט חיפההזמן
i22:30בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i22:30בחורים רעים לתמיד4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...