שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:00שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i14:15שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט חיפההזמן
i14:30שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i14:45שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i16:30שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i16:45שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט חיפההזמן
i17:00שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i17:15שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:00שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:15שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט חיפההזמן
i19:30שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i19:45שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:45שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט חיפההזמן
i22:00שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i22:15שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:00שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i00:10שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט חיפההזמן
i00:25שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i00:40שומר הראש והמתנקש4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...