שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:15דנקרקIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:30רובוטריקים: האביר האחרוןIMAX3Dיס פלנט ירושליםהזמן
i15:30רובוטריקים: האביר האחרוןIMAX3Dיס פלנט באר שבעהזמן
i16:30רובוטריקים: האביר האחרוןIMAX3Dיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:30רובוטריקים: האביר האחרוןIMAX3Dיס פלנט ירושליםהזמן
i18:30רובוטריקים: האביר האחרוןIMAX3Dיס פלנט באר שבעהזמן
i19:30דנקרקIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30דנקרקIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:30דנקרקIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i21:45דנקרקIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i23:50דנקרקIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i00:00דנקרקIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:00דנקרקIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
טוען...