שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i15:45קינגסמן: מעגל הזהבIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i15:50קינגסמן: מעגל הזהבIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:50קינגסמן: מעגל הזהבIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i18:45קינגסמן: מעגל הזהבIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i18:45קינגסמן: מעגל הזהבIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i18:50קינגסמן: מעגל הזהבIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:45קינגסמן: מעגל הזהבIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:45קינגסמן: מעגל הזהבIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:45קינגסמן: מעגל הזהבIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
טוען...