שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i19:35ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:45ספיידרמן: השיבה הביתהVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i20:00כוכב הקופים: המלחמהVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i20:00דנקרקVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i20:00דנקרקVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i20:15דנקרקVIPיס פלנט חיפההזמן
i20:15כוכב הקופים: המלחמהVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i20:30ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPסינמה סיטי נתניההזמן
i20:30דנקרקVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i20:45ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIP3Dיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00דנקרקVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:00כוכב הקופים: המלחמהVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:00ספיידרמן: השיבה הביתהVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:15ספיידרמן: השיבה הביתהVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:15ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i21:25כוכב הקופים: המלחמהVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:30דנקרקVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:30כוכב הקופים: המלחמהVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:30ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:45דנקרקVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:45ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:00דנקרקVIPסינמה סיטי נתניההזמן
i22:00ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:15דנקרקVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:15כוכב הקופים: המלחמהVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i22:30ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:30דנקרקVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:45דנקרקVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i22:50בייבי דרייברVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i22:50ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i23:00כוכב הקופים: המלחמהVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i23:30כוכב הקופים: המלחמהVIPסינמה סיטי נתניההזמן
i23:30ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIP3Dיס פלנט ראשל"צהזמן
i23:30כוכב הקופים: המלחמהVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i23:45ספיידרמן: השיבה הביתהVIPיס פלנט חיפההזמן
i00:00ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i00:10דנקרקVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:10כוכב הקופים: המלחמהVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:10ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i00:15ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPיס פלנט חיפההזמן
i00:20כוכב הקופים: המלחמהVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:20ספיידרמן: השיבה הביתהVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:30דנקרקVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:30דנקרקVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:30ולריאן ועיר אלף הכוכביםVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:45דנקרקVIPיס פלנט חיפההזמן
i00:45משמר המפרץVIPיס פלנט חיפההזמן
i00:45דנקרקVIPיס פלנט באר שבעהזמן
טוען...