שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:45מתנקש אמריקאיVIPיס פלנט חיפההזמן
i16:45פוקסטרוטVIPיס פלנט חיפההזמן
i17:00זהVIPיס פלנט חיפההזמן
i17:00פוקסטרוטVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00פוקסטרוטVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i17:30אמהות בהפרעהVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i18:00שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:00קינגסמן: מעגל הזהבVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i18:15מתנקש אמריקאיVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:15קינגסמן: מעגל הזהבVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:30מתנקש אמריקאיVIPסינמה סיטי ירושליםהזמן
i18:30קינגסמן: מעגל הזהבVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:45זהVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i19:00קינגסמן: מעגל הזהבVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:20זהVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:20אמהות בהפרעהVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i19:20מתנקש אמריקאיVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i19:30אמהות בהפרעהVIPסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:40מתנקש אמריקאיVIPיס פלנט חיפההזמן
i20:00זהVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i20:05מתנקש אמריקאיVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i20:30מתנקש אמריקאיVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:00קינגסמן: מעגל הזהבVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:00שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00קינגסמן: מעגל הזהבVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i21:00קינגסמן: מעגל הזהבVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:30טירת הזכוכיתVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:30קינגסמן: מעגל הזהבVIPסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:30קינגסמן: מעגל הזהבVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:45זהVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i21:45זהVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:50שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:00זהVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:00מתנקש אמריקאיVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:00זהVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:10זהVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i22:30זהVIPסינמה סיטי ירושליםהזמן
i22:30מתנקש אמריקאיVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:50מתנקש אמריקאיVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i22:55זהVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:10אמהות בהפרעהVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:10מתנקש אמריקאיVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...