שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i21:40נוכלות בלי חשבוןVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i21:45איש מזל התאומיםVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:00איש מזל התאומיםVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i22:00איש מזל התאומיםVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:10מחילהVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i22:15ג'וקרVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:30ג'וקרVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i22:30ג'וקרVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:45ג'וקרVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i23:00מליפיסנט: אדונית הרשעVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:30מחילהVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:30מליפיסנט: אדונית הרשעVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:00מחילהVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:15נוכלות בלי חשבוןVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i00:15איש מזל התאומיםVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:30איש מזל התאומיםVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i00:30ג'וקרVIPיס פלנט חיפההזמן
i00:45ג'וקרVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...