שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i20:30תופסתVIPיס פלנט חיפההזמן
i20:45פבלוVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00פבלוVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:15מאמה מיה! HERE WE GO AGAINVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:30גורד שחקיםVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:30תוכנית בריחה 2 הגיהנוםVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:45גורד שחקיםVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i22:00גורד שחקיםVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i22:00מאמה מיה! HERE WE GO AGAINVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:10תוכנית בריחה 2 הגיהנוםVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i22:15מאמה מיה! HERE WE GO AGAINVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:30גורד שחקיםVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...