שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:30אימוג'י הסרטVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00חיבור פשוטVIPיס פלנט חיפההזמן
i17:00חטוףVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00לוגאן לאקיVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i17:20חטוףVIPיס פלנט חיפההזמן
i17:45ביגפוט ג'וניור עם כתוביוVIPמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i18:00טירת הזכוכיתVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:05אהבה יווניתVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:15לוגאן לאקיVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:15חטוףVIPיס פלנט חיפההזמן
i18:30חטוףVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:30שומר הראש והמתנקשVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:30שומר הראש והמתנקשVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i18:30לוגאן לאקיVIPיס פלנט חיפההזמן
i18:30חטוףVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:30הבית תמיד זוכהVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i18:45שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i18:50טירת הזכוכיתVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:00טירת הזכוכיתVIPיס פלנט חיפההזמן
i19:00לוגאן לאקיVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:20שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט חיפההזמן
i19:20חטוףVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i19:30שומר הראש והמתנקשVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:30שומר הראש והמתנקשVIPסינמה סיטי נתניההזמן
i19:30שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:35חטוףVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:45לוגאן לאקיVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i20:00חטוףVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i20:00חטוףVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i20:15חטוףVIPיס פלנט חיפההזמן
i20:20טירת הזכוכיתVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i20:30חטוףVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i20:55אהבה יווניתVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:00חטוףVIPסינמה סיטי נתניההזמן
i21:00לוגאן לאקיVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:00טירת הזכוכיתVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:05לוגאן לאקיVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:15שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i21:20שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:30אנאבל 2VIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:30שומר הראש והמתנקשVIPסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:30שומר הראש והמתנקשVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:30אנאבל 2VIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:45אנאבל 2VIPיס פלנט חיפההזמן
i21:45שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:50טירת הזכוכיתVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i22:00שומר הראש והמתנקשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:15חטוףVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:15חטוףVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i22:30שומר הראש והמתנקשVIPסינמה סיטי נתניההזמן
טוען...