שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i12:10אלאדיןVIPמדובבפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i13:45מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i14:00מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט חיפההזמן
i14:15מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i14:15המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט חיפההזמן
i14:15המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i14:30פרזיטיםVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:30היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט חיפההזמן
i14:30מלך האריותVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i14:30אנגרי בירדס הסרט 2VIPמדובבפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i14:45היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:00היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i15:30מלך האריותVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i16:00מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט חיפההזמן
i16:30מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i16:45המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט חיפההזמן
i16:50המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i17:00ילדים טוביםVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i17:15המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i17:15מלך האריותVIPיס פלנט חיפההזמן
i17:15מלך האריותVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:45היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט חיפההזמן
i18:00היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i18:00היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:10היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i18:45מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט חיפההזמן
i19:15המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:15כאב ותהילהVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i19:20מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:30מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i19:30המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט חיפההזמן
i19:45מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i20:00מלך האריותVIPיס פלנט חיפההזמן
i20:00היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:15המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:15היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:20היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i21:30מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:40המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:00היו זמנים בהוליווד- VIPVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i22:10המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:10מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:20המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i22:30מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i22:30מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:30היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:00היו זמנים בהוליוודVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:30המטרה: שומר הראשVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:50מהיר ועצבני: הובס ושואוVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...