שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:45מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:50הנערה ברשת העכבישVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i15:00מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:00רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:10מפצח האגוזים וארבע הממלכותמדובבVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i15:30רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i15:45אלמנותVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i15:45רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט חיפההזמן
i15:45לצוד את האויבVIPיס פלנט חיפההזמן
i17:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולדVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i17:00אלמנותVIPיס פלנט חיפההזמן
i17:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולדVIPיס פלנט חיפההזמן
i17:00סיפור אחרVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00לצוד את האויבVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00חכם בלילהVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i17:15חטופותVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i17:30אלמנותVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:00רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:30לצוד את האויבVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i18:30רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i18:30רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט חיפההזמן
i18:30לצוד את האויבVIPיס פלנט חיפההזמן
i19:15אלמנותVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i19:15אלמנותVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i19:30הנערה ברשת העכבישVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:40אלמנותVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i19:40אלמנותVIPיס פלנט חיפההזמן
i19:45חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולדVIPיס פלנט חיפההזמן
i20:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולדVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i20:30אלמנותVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00לצוד את האויבVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i21:00לצוד את האויבVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:00רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:15רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:30רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:45חטופותVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i22:00חטופותVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i22:00האלוויןVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:15אלמנותVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:20אלמנותVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i22:30האלוויןVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:00חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולדVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i23:30אלמנותVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:20האלוויןVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:30רפסודיה בוהמיתVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...