שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i20:15קול קדומיםVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i20:45אפשר לגלות לך סוד?VIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i20:45אי האשליותVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:00בחורים רעים לתמידVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:00בחורים רעים לתמידVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:15בחורים רעים לתמידVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i21:30אי האשליותVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i21:45ציפורי הטרףVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:00אפשר לגלות לך סוד?VIPיס פלנט חיפההזמן
i22:10אי האשליותVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i22:15אי האשליותVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i22:30ציפורי הטרףVIPיס פלנט חיפההזמן
i22:30אפשר לגלות לך סוד?VIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i23:00אי האשליותVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:15אפשר לגלות לך סוד?VIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i23:45בחורים רעים לתמידVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:45קול קדומיםVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i23:50הצעה גורליתVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i00:00בחורים רעים לתמידVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i00:15אי האשליותVIPיס פלנט חיפההזמן
i00:15בחורים רעים לתמידVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:30אי האשליותVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i00:30אי האשליותVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i00:30ציפורי הטרףVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...